Musik

Här finns några enkla demoinspelningar med smakprov på musiken från musikalen. (Det är inte skådespelarna från den aktuella uppsättningen som sjunger.)

Glory, glory, glory

Änglarna uppenbarar sig för herdarna och berättar om Jesus som har fötts.


Tryggare kan ingen vara

Josef drömmer om att han får besök av änglar.
(Just den hår sången har ju inte Ylva & Per skrivit själva.)


Skatt och fred

Folkbokföring (skattskrivning) i Betlehem där rockfestivalen ”Peace & Tax” pågår.


Jag vet inte vem du är

Josef sitter med det nyfödda Jesusbarnet och sjunger förundrat.

En rock musikal av Ylva Eggehorn och Per Rosenius